Ngọc

Ngọc

Chuyên gia
1
0
2
0
3
0
4
1
5
0
Danh sách theo dõi
Tôi đã theo dõi
Hiện tôi không theo dõi ai
Đã theo dõi tôi
Hiện không ai theo dõi
0 Theo dõi
1 Bình luận
0 Hữu ích
Hoạt động
Ngọc
@Ngọc Đánh giá phim Xác Chết Trở Về
09:52am 16.04.2018

tình tiết kịch tính dẫn dắt và phải căng nào hết mức nếu muốn hiểu đến tận cùng mọi chuyện. Những khoảng thời gian, không gian chồng chéo lẫn nhau, quá khứ và hiện tại đan xen, thiện và ác chẳng thể phân định rạch ròi, cuối cùng thì cuộc ...

Hay
0 Trả lời
0 Thích
Danh sách phim của tôi
Tôi muốn xem
Không có phim nào trong danh sách này
Danh sách sao của tôi
Danh sách hiện tại đang trống