Thao Maixuan

Thao Maixuan

Chuyên gia
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
Danh sách theo dõi
Tôi đã theo dõi
Hiện tôi không theo dõi ai
Đã theo dõi tôi
Hiện không ai theo dõi
0 Theo dõi
1 Bình luận
1 Hữu ích
Hoạt động
Thao Maixuan
@Thao Maixuan Đánh giá phim Thu Nhỏ
23:10pm 12.10.2018

Mình ko đặt nặng chính trị. Nhưng từ khi ngọc lan xuất hiện mình thấy cô ta làm hình ảnh phụ nữ vn ngu đi rất nhiều. Và từ lúc cô ta xuất hiện cũng là khi phim bắt đầu lan man một cách đáng tiếc. Không nên xem bộ ...

0 Trả lời
0 Thích
Thao Maixuan
@Thao Maixuan Không muốn xem Thu Nhỏ
23:04pm 12.10.2018
Danh sách phim của tôi
Danh sách sao của tôi
Danh sách hiện tại đang trống