Hoạt động của tôi
Trả lời review phim Sắc Đẹp Ngàn Cân 2006
14:40' 13/11/2017
Trả lời review phim Sắc Đẹp Ngàn Cân 2006
14:39' 13/11/2017
Trả lời review phim Sắc Đẹp Ngàn Cân 2006
14:28' 13/11/2017
Bình luận phim Người Bày Bàn
13:53' 13/11/2017
Bình luận phim Cưỡi Gió Đạp Sóng
09:43' 11/11/2017
Bình luận phim Cậu Bé Ma
09:23' 11/11/2017
Bình luận phim Truy Bắt
17:27' 10/11/2017
Bình luận phim Cuồng Thú
17:08' 10/11/2017
Bình luận phim Tèo Em
14:56' 10/11/2017
Bình luận phim Người Phụ Nữ Ướt Dưới Gió
20:42' 31/10/2017
Chấm điểm phim Người Phụ Nữ Ướt Dưới Gió
20:37' 31/10/2017
Chấm điểm phim Jack Brooks: Monster Slayer
11:22' 31/10/2017
Bình luận phim Săn Quỷ 3
11:17' 31/10/2017
Chấm điểm phim Săn Quỷ 3
10:44' 31/10/2017
Bình luận phim Lời Tỏ Tình Của Fumiko
10:38' 31/10/2017
Chấm điểm phim Lời Tỏ Tình Của Fumiko
10:30' 31/10/2017
Chấm điểm phim Tuyệt Đao
09:51' 31/10/2017
Bình luận phim Deadpool
09:49' 31/10/2017
Chấm điểm phim Deadpool
09:42' 31/10/2017
Bình luận phim Quái nhân Deadpool 2
09:26' 31/10/2017