Hoạt động của tôi
Bình luận phim Molly's Game
10:38' 13/11/2017
Bình luận phim Đại Chiến Hành Tinh Khỉ
19:58' 12/11/2017
Bình luận phim Cưỡi Gió Đạp Sóng
09:42' 11/11/2017
Bình luận phim Cậu Bé Ma
09:30' 11/11/2017
Bình luận phim Tèo Em
14:52' 10/11/2017
Bình luận phim Người Phụ Nữ Ướt Dưới Gió
20:39' 31/10/2017
Chấm điểm phim Người Phụ Nữ Ướt Dưới Gió
20:37' 31/10/2017
Chấm điểm phim Đặc Khu 13: Tối Hậu Thư
15:07' 31/10/2017
Bình luận phim Jack Brooks: Monster Slayer
14:27' 31/10/2017
Chấm điểm phim Jack Brooks: Monster Slayer
11:22' 31/10/2017
Bình luận phim Săn Quỷ 3
10:46' 31/10/2017
Chấm điểm phim Săn Quỷ 3
10:44' 31/10/2017
Bình luận phim Lời Tỏ Tình Của Fumiko
10:31' 31/10/2017
Chấm điểm phim Lời Tỏ Tình Của Fumiko
10:27' 31/10/2017
Bình luận phim Tuyệt Đao
09:53' 31/10/2017
Chấm điểm phim Tuyệt Đao
09:51' 31/10/2017
Bình luận phim Deadpool
09:45' 31/10/2017
Chấm điểm phim Deadpool
09:40' 31/10/2017
Bình luận phim Quái Xế Baby
08:49' 31/10/2017
Chấm điểm phim Quái Xế Baby
08:49' 31/10/2017