Phương Sjl

Phương Sjl

Chuyên gia
1
0
2
0
3
0
4
0
5
5
Danh sách theo dõi
Tôi đã theo dõi
Hiện tôi không theo dõi ai
Đã theo dõi tôi
Hiện không ai theo dõi
0 Theo dõi
14 Bình luận
3 Hữu ích
Hoạt động
Phương Sjl
@Phương Sjl Chấm điểm phim Trốn Tìm 2016
10:07am 30.10.2017
Phương Sjl
@Phương Sjl Bình luận phim Trốn Tìm 2016
10:07am 30.10.2017
Phương Sjl
@Phương Sjl Chấm điểm phim Tội Ác Tiềm Ẩn
22:36pm 29.10.2017
Phương Sjl
22:35pm 29.10.2017
Phương Sjl
@Phương Sjl Bình luận phim Sự thanh trừng
01:23am 29.10.2017
Phương Sjl
14:45pm 27.10.2017
Phương Sjl
@Phương Sjl Bình luận phim Thần Chết
11:54am 27.10.2017
Phương Sjl
@Phương Sjl Chấm điểm phim Thần Chết
11:52am 27.10.2017
Phương Sjl
09:50am 27.10.2017
Phương Sjl
21:10pm 26.10.2017
Danh sách phim của tôi
Danh sách sao của tôi
Danh sách hiện tại đang trống