Phạm Hải

Phạm Hải

Chuyên gia
1
0
2
3
3
13
4
29
5
4
Danh sách theo dõi
Tôi đã theo dõi
Hiện tôi không theo dõi ai
Đã theo dõi tôi
Hiện không ai theo dõi
0 Theo dõi
43 Bình luận
3 Hữu ích
Hoạt động
Phạm Hải
@Phạm Hải Bình luận phim Molly's Game
10:36am 13.11.2017
Phạm Hải
09:48am 11.11.2017
Phạm Hải
@Phạm Hải Bình luận phim Cậu Bé Ma
09:26am 11.11.2017
Phạm Hải
@Phạm Hải Bình luận phim Cuồng Thú
17:14pm 10.11.2017
Phạm Hải
@Phạm Hải Bình luận phim Tèo Em
14:59pm 10.11.2017
Phạm Hải
@Phạm Hải Bình luận phim Hãy Nói Yêu Em
18:41pm 09.11.2017
Phạm Hải
21:00pm 31.10.2017
Phạm Hải
20:37pm 31.10.2017
Phạm Hải
11:22am 31.10.2017
Phạm Hải
@Phạm Hải Bình luận phim Săn Quỷ 3
11:14am 31.10.2017
Danh sách phim của tôi
Tôi muốn xem
Không có phim nào trong danh sách này
Danh sách sao của tôi
Danh sách hiện tại đang trống