Jin Masanori Tornado

Jin Masanori Tornado

Chuyên gia
1
0
2
0
3
2
4
1
5
2
Danh sách theo dõi
Tôi đã theo dõi
Hiện tôi không theo dõi ai
Đã theo dõi tôi
Hiện không ai theo dõi
0 Theo dõi
5 Bình luận
0 Hữu ích
Hoạt động

bộ phim khá hay về tình cảm gia đình... khi gia đình gặp nạn thì anh em có không ưa nhau đến thễ nào cũng có thể sát cánh cùng nhau. phần này thần sấm đầu phim khá vô dụng khi không có đồ nghề và gã to con cũng ...

Bình thường
0 Trả lời
0 Thích
Jin Masanori Tornado
@Jin Masanori Tornado Đánh giá phim Coco
09:57am 01.02.2018

phim khá hay đề cao tình cảm gia đình... gia đình là đam mê phải dung hòa thật tốt không thể chọn 1 trong 2 vì 2 thứ đều quan trọng. điều mình thích nhất là đến cuối cùng không ai bắt cậu bé phải chọn 1 trong 2. ...

Hay
0 Trả lời
0 Thích
Jin Masanori Tornado
09:55am 01.02.2018

Mỗi mùa đều có các nhân tố gây sự đột biến tạo sự khác biệt... nhưng câu chuyện trong ơn giời không mới họ cần sáng tạo hơn... từ đầu mua1 đến giờ chỉ có mùa 1 là mình xem thấy hay từ mùa 2 trở đi hết bài xem ...

Bình thường
0 Trả lời
0 Thích
Jin Masanori Tornado
21:44pm 12.01.2018

bUỒN THẬT SAU BỘ PHIM NÀY NGƯỜI TUI YÊU ĐÃ PHẢI LÒNG VÀ LẤY TÊN HỌ SONG KIA

Tuyệt vời
0 Trả lời
0 Thích
Jin Masanori Tornado
21:32pm 12.01.2018
Jin Masanori Tornado
20:22pm 12.01.2018

Đánh giá cao, khuyên các bạn nên xem.

Tuyệt vời
0 Trả lời
0 Thích
Jin Masanori Tornado
20:22pm 12.01.2018
Danh sách phim của tôi
Danh sách sao của tôi
Danh sách hiện tại đang trống