1

Vương Nguyên

22.03
2

Nguyễn Văn Việt

22.03
3

Hiền Doãn

22.03
4

Khải Gia

22.03
5

Thanh Tuấn

22.03
6

Hoang Le

22.03
7

Tuyết Trinh

22.03
8

Trần Thúy Hiền

22.03

Top nhà phê bình phim trên HayTV

Hoàng Tôn
Hoàng Tôn 470 bài viết
Lý Đức
Lý Đức 468 bài viết
Nguyễn Đức Việt
Nguyễn Đức Việt 467 bài viết
Nguyễn Trung Quân
Nguyễn Trung Quân 466 bài viết
Tuấn Đạt
Tuấn Đạt 464 bài viết
Quốc Việt
Quốc Việt 463 bài viết
Hoàng Long
Hoàng Long 459 bài viết
Hương Tuyết
Hương Tuyết 439 bài viết