>thảo nhi
Review bởi
thảo nhi
Phim
Yêu phải nàng lắm chiêu
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
89%89%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Yêu phải nàng lắm chiêu của thảo nhi

08:00' 01/01
thảo nhi Đã chấm: 80%80% cho phim Yêu phải nàng lắm chiêu
Xem đi xem lại mấy lần vẫn hay. Thật có nhiều cảm xúc. Hạnh phúc đi kiếm đâu xa ngay trk mắt ta đó thôi.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?