>Quốc Hòa
Review bởi
Quốc Hòa
Phim
Yêu Dại Khờ 2017 Tập 4
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
75%75%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Yêu Dại Khờ 2017 Tập 4 của Quốc Hòa

08:00' 01/01
Quốc Hòa Đã chấm: 80%80% cho phim Yêu Dại Khờ 2017 Tập 4
Phim này làm lại A love to kill 2015 của hàn. Xem bản hàn vẫn hay hơn.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?