Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=44274
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '44274',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Trang Kun
Review bởi
Trang Kun
Phim
xXx: Phản Đòn
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
82%82%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim xXx: Phản Đòn của Trang Kun

08:00' 01/01
Trang Kun Đã chấm: 60%60% cho phim xXx: Phản Đòn
phần này mà hk có Vin thì sẽ là rất tệ và chán lắm,phần này giống như là từ biệt a Vin vậy phi vụ cuối và cũng là 1 huyền thoại để triple x hưởng ứng và đi theo :D,kiểu này nếu có phần tiếp chắc là hk có Vin nữa rùi.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?