>hoàng quốc
Review bởi
hoàng quốc
Phim
Xác Sống 2
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Xác Sống 2 của hoàng quốc

08:00' 01/01
hoàng quốc Đã chấm: 100%100% cho phim Xác Sống 2
Phim này max dài mà phần lớn là tình cảm, ít hành động hơn mấy phim zombies khác
Đánh giá cao, khuyên các bạn nên xem.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?