>bảo ngọc
Review bởi
bảo ngọc
Phim
Xác Sống 2
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Xác Sống 2 của bảo ngọc

08:00' 01/01
bảo ngọc Đã chấm: 100%100% cho phim Xác Sống 2
chắc không còn phim xác sống nào hay như phim này rồi xem đến p8 phải quay lại p1 p2 xem từ từ vì yêu tất cả😉😉😉😉😉
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?