>Thanh Huyền
Review bởi
Thanh Huyền
Phim
Wild Blood
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
75%75%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Wild Blood của Thanh Huyền

08:00' 01/01
Thanh Huyền Đã chấm: 80%80% cho phim Wild Blood
phim về một sự kiện lịch sử nhưng lại mang một ý nghĩa lớn Lusia Ferida và Osvaldo Valenti thật sự quá cao cả không thể nghĩ đc rằng một người phụ nữ như cô ấy lại có thể dám đứng lên đúng là tình yêu có thể làm lên tất cả
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?