>Châu Anh
Review bởi
Châu Anh
Phim
Wild Blood
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
75%75%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Wild Blood của Châu Anh

08:00' 01/01
Châu Anh Đã chấm: 80%80% cho phim Wild Blood
Thể loại phim này ít phim hay lắm nhưng nói chung là phim này khá ổn diễn xuất được chỉ mỗi tội chị nữ chính nhiều lúc nhu nhược quá hơi khó hiểu, xem cũng được mọi người nhé rảnh thì nên xem
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?