Đánh giá phim Warcraft: Đại Chiến Hai Thế Giới của quỳnh chi

08:00' 01/01
quỳnh chi Đã chấm: 80%80% cho phim Warcraft: Đại Chiến Hai Thế Giới
Không thích lắm phần mà Durotan chết
- Cứ như nhân vật chính chết là hết phim vậy á -_-
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?