Đánh giá phim Vùng Trời Diệt Vong của Phạm Thị Quyên

08:00' 01/01
Phạm Thị Quyên Đã chấm: 80%80% cho phim Vùng Trời Diệt Vong
Cuối cùng 5 năm con tàu này cũng quay lại và thất bại tiếp , con người có sức mạnh chống lại tất cả 😂, lần sau nó quay lại chắc con người diệt vong
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?