>Hồng Hạnh
Review bởi
Hồng Hạnh
Phim
Vùng Trời Diệt Vong
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
93%93%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Vùng Trời Diệt Vong của Hồng Hạnh

08:00' 01/01
Hồng Hạnh Đã chấm: 100%100% cho phim Vùng Trời Diệt Vong
phim siêu hay, đánh đấm hay kinh dị. hy vọng có phần Trent trở về hình dạng con người ban đầu .
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?