>Thanh Đoàn
Review bởi
Thanh Đoàn
Phim
Vùng Trời Diệt Vong
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
93%93%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Vùng Trời Diệt Vong của Thanh Đoàn

08:00' 01/01
Thanh Đoàn Đã chấm: 80%80% cho phim Vùng Trời Diệt Vong
Phim hay, lưu ý nên xem phần 1 rồi hẵng xem phần 2 mới hiểu tình tiết, chưa xem thì mới vô phim sẽ khá lẫn lộn thì quá khứ, hiện tại, và tương lai ý.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?