>Thảo Ngọc
Review bởi
Thảo Ngọc
Phim
Vùng Trời Diệt Vong
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
93%93%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Vùng Trời Diệt Vong của Thảo Ngọc

08:00' 01/01
Thảo Ngọc Đã chấm: 100%100% cho phim Vùng Trời Diệt Vong
Một bộ phim hay đáng xem. High recommend!!
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?