Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=74681
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '74681',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Cá voi xanh
Review bởi
Cá voi xanh
Phim
Vùng Đất Câm Lặng
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
98%98%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Vùng Đất Câm Lặng của Cá voi xanh

08:00' 01/01
Bộ phim tái hiện một thế giới mà gây ồn sẽ khiến bạn bị nuốt chửng, nên mọi thứ vô cùng tĩnh lặng.
Âm thanh được tạo ra thường là tiếng la hét, tiếng lách cách và tiếng rít của những sinh vật ngoài hành tinh, tạo điểm nhấn cho khoảng lặng dài của bộ phim.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?