>Bình Minh Nguyễn
Review bởi
Bình Minh Nguyễn
Phim
Vu Quy Đại Náo
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
20%20%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Vu Quy Đại Náo của Bình Minh Nguyễn

08:00' 01/01
Bình Minh Nguyễn Đã chấm: 20%20% cho phim Vu Quy Đại Náo
Phim quá chán. Các bạn không nên xem! Chán nhất là thằng sở khanh mặc váy Lâm Vinh Hải và con nấm độc Linh Chi.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?