Đánh giá phim Vụ Cướp Trong Tâm Bão của Tuấn Nguyễn

08:00' 01/01
Tuấn Nguyễn Đã chấm: 80%80% cho phim Vụ Cướp Trong Tâm Bão
nên học tập phim này trong cách dựng kỹ xảo và các góc quay đẹp để khán giả thấy được sự khủng khiếp của cơn bão.
Xem phim cướp tiền mà cứ tưởng phim thảm họa thiên nhiên. Mặc dù nhìn là biết Vụ Cướp Trong Tâm Bão là phim kinh phí thấp nhưng vẫn hay và kịch tính.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?