>Quang Hưng
Review bởi
Quang Hưng
Phim
Vạch Trần Sự Thật Tập 18
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Vạch Trần Sự Thật Tập 18 của Quang Hưng

08:00' 01/01
Quang Hưng Đã chấm: 100%100% cho phim Vạch Trần Sự Thật Tập 18
Đhs lúc ổng khóc mà buồn cười vc, chắc tại ổng đóng mấy phim trước hài + bựa vc nên giờ ám ảnh :)))
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?