>Hương Tuyết
Review bởi
Hương Tuyết
Phim
Vạch Trần Sự Thật
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
92%92%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Vạch Trần Sự Thật của Hương Tuyết

08:00' 01/01
Hương Tuyết Đã chấm: 100%100% cho phim Vạch Trần Sự Thật
Nam gong min hợp với vai phản diện cũng như Uhm ki joon
Đánh giá cao, khuyên các bạn nên xem.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?