>minhtrang
Review bởi
minhtrang
Phim
Tui Là Tư Hậu
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Tui Là Tư Hậu của minhtrang

08:00' 01/01
Có Hải Triều,Diệu Nhi,Hari Won,...vv kìa toàn nghệ sĩ mình thích..và đặc biệt là Trấn Thành ôi:
" Hóng quá..thích mê thích mệt"
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?