>Nguyen Hoang Minh
Review bởi
Nguyen Hoang Minh
Phim
Tử Thần Vùng Texas
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
96%96%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Tử Thần Vùng Texas của Nguyen Hoang Minh

08:00' 01/01
Nguyen Hoang Minh Đã chấm: 100%100% cho phim Tử Thần Vùng Texas
Đạo diễn quay mấy cảnh chặt chém chân thực quá làm thấy sợ vcl. Cảm tưởng như con người thân xác bị chặt ra như con lợn vậy, từng khúc một
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?