>Trang Linh Nguyễn
Review bởi
Trang Linh Nguyễn
Phim
Tử Thần Vùng Texas
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
96%96%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Tử Thần Vùng Texas của Trang Linh Nguyễn

08:00' 01/01
Trang Linh Nguyễn Đã chấm: 100%100% cho phim Tử Thần Vùng Texas
Cứ tưởng sau mấy vụ chặt xong là bọn nó chết hết, cuối cùng vẫn còn 2 người còn sống. Xem rồi thấy không dám đi du lịch nữa ám ảnh quá nhiều
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?