>Hoàng Anh
Review bởi
Hoàng Anh
Phim
Tử Thần Vùng Texas
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
96%96%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Tử Thần Vùng Texas của Hoàng Anh

08:00' 01/01
Hoàng Anh Đã chấm: 80%80% cho phim Tử Thần Vùng Texas
Phim này xem sợ vl, mà đọc cái nội dung vụ án còn thấy sợ hơn nữa, lão sát thủ này bị bệnh hoạn à?
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?