>tú anh
Review bởi
tú anh
Phim
Truyền thuyết Ju Mông
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Truyền thuyết Ju Mông của tú anh

08:00' 01/01
tú anh Đã chấm: 100%100% cho phim Truyền thuyết Ju Mông
thằng chồng của sosono chết nhảm thật, chắc luyện kiếm nên tới trình độ của jumong nên bị hẻo, nhọ cho anh ấy
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?