>minhthu
Review bởi
minhthu
Phim
Truyền thuyết Ju Mông
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Truyền thuyết Ju Mông của minhthu

08:00' 01/01
minhthu Đã chấm: 100%100% cho phim Truyền thuyết Ju Mông
Ôi tuổi thơ của t 10 năm rồi ms xem lại
có ai biết Jumong thi bắn cung với 2 hoàng tử còn lại ở tập nào ko?
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?