>minhtrang
Review bởi
minhtrang
Phim
Truyền thuyết Ju Mông
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Truyền thuyết Ju Mông của minhtrang

08:00' 01/01
minhtrang Đã chấm: 100%100% cho phim Truyền thuyết Ju Mông
từ hồi cấp 1 xem phim này.bây giờ quên hết rồi nên phải xem lại.quá hay :)))) Đánh giá cao, khuyên các bạn nên xem.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?