Đánh giá phim Trải Nghiệm Điểm Chết của Nguyễn Thùy Linh

08:00' 01/01
Nguyễn Thùy Linh Đã chấm: 40%40% cho phim Trải Nghiệm Điểm Chết
khó hiểu, phi logic mà quá dài dòng, đan xen quá khứ hiện tại nhưng ko thấy thuyết phục
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?