>trangg
Review bởi
trangg
Phim
Tôi Không Phải Là Robot Tập 12
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Tôi Không Phải Là Robot Tập 12 của trangg

08:00' 01/01
trangg Đã chấm: 100%100% cho phim Tôi Không Phải Là Robot Tập 12
. để đợi chờ, tự hỏi đạo diễn rằng tại sao 1 tuần chỉ ra có 2 tập, tại sao lại là 2??????
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?