>Cá Domino
Review bởi
Cá Domino
Phim
Tiểu Thuyết Gia Cuồng Loạn
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Tiểu Thuyết Gia Cuồng Loạn của Cá Domino

08:00' 01/01
Cá Domino Đã chấm: 80%80% cho phim Tiểu Thuyết Gia Cuồng Loạn
đây không phải một bộ phim giải tri, mà là phim nặng về tâm lý. phim có thể kén khán giả nhất là những bạn chỉ thích coi phim giải trí đơn thuần nhạt nhẽo như Pacific Rim 2, nên hãy cân nhắc trc khi đy xem
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?