>thảo nhi
Review bởi
thảo nhi
Phim
Tiền Nhiệm Đột Kích
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
89%89%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Tiền Nhiệm Đột Kích của thảo nhi

08:00' 01/01
thảo nhi Đã chấm: 100%100% cho phim Tiền Nhiệm Đột Kích
phim rất thực tế, không xa vời. Một khía cạnh của cuộc sống này. Chỉ tiếc hai diễn viên chính không đến được với nhau :)
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?