>Thao Maixuan
Review bởi
Thao Maixuan
Phim
Thu Nhỏ
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Thu Nhỏ của Thao Maixuan

08:00' 01/01
Mình ko đặt nặng chính trị. Nhưng từ khi ngọc lan xuất hiện mình thấy cô ta làm hình ảnh phụ nữ vn ngu đi rất nhiều. Và từ lúc cô ta xuất hiện cũng là khi phim bắt đầu lan man một cách đáng tiếc. Không nên xem bộ phim này, phim không hay.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?