>Huỳnh Đức
Review bởi
Huỳnh Đức
Phim
Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 43
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 43 của Huỳnh Đức

08:00' 01/01
Huỳnh Đức Đã chấm: 100%100% cho phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 43
mình nghi Bộc Vương là Tiềm Long Vương lâu rồi, xem mấy tập gần đây lại càng nghi hơn
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?