Đánh giá phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 43 của Nguyễn Việt Hùng

08:00' 01/01
Nguyễn Việt Hùng Đã chấm: 100%100% cho phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 43
xem đến tập 43 moi để ý thấy ông tiềm long vương giống bộc vương quá , bộc vương thì trẻ mà cha của bà mộ dung là tiềm long vương , tiềm long vương là lý khác , lý khác là huynh của lý trị .:)))
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?