>Lân Liên
Review bởi
Lân Liên
Phim
Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 4
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
92%92%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 4 của Lân Liên

08:00' 01/01
Lân Liên Đã chấm: 100%100% cho phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 4
lúc tiềm long vương đánh nhau với mộ dung thanh khi gặp nhau lần đầu tiên cũng sử dụng dịch bác thuật để khống chế MDT, rõ ràng là cũng có dịch bác thuật, thế mà lại để thằng ĐNK đi điều tra hồng trần lục tuyệt. đều có dịch bác thuật mà ko tự mình tra đc. cùi bắp . chỗ này vô lý
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?