>Mỹ Tâm
Review bởi
Mỹ Tâm
Phim
Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 4
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
92%92%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 4 của Mỹ Tâm

08:00' 01/01
Mỹ Tâm Đã chấm: 80%80% cho phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 4
Dốt thế mấy chế. Tiềm Long vương là cái thằng làm ở đại lý tự ấy. Thằng dùng kiếm khí ấy
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?