>Minh Long
Review bởi
Minh Long
Phim
Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 32
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
96%96%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 32 của Minh Long

08:00' 01/01
Minh Long Đã chấm: 100%100% cho phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 32
thằng dùng kiếm khí là thằng Tưởng Hạo Thần đó bạn. K thấy nó là người của Tiềm Long Vương hay sao mà bảo người khác dốt thế bạn?
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?