Đánh giá phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 32 của Huỳnh Đức

08:00' 01/01
Huỳnh Đức Đã chấm: 80%80% cho phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 32
Dốt thế mấy chế. Tiềm Long vương là cái thằng làm ở đại lý tự ấy. Thằng dùng kiếm khí ấy
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?