>Sơn Tùng
Review bởi
Sơn Tùng
Phim
Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 13
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 13 của Sơn Tùng

08:00' 01/01
Sơn Tùng Đã chấm: 100%100% cho phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 13
tui coi phim vì Trần Dịch ấy v mà theo phim đến h phim cũng hay mà , tại vì mê trai nên chờ trai xuất hiện éo thế nào trai chỉ làm cameo thui .
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?