Đánh giá phim Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông của Thanh Hòang

08:00' 01/01
Thanh Hòang Đã chấm: 100%100% cho phim Thợ Săn: Cuộc Chiến Mùa Đông
Tội nghiệp cho Freya cả cuộc đều bị con chị dắt mũi đến khi chết mới biết được sự thật con mình và người mình yêu thương bị giết bơi con chị .
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?