Đánh giá phim Thị Trấn Smallville Phần 6 của Hưng Nguyễn

08:00' 01/01
Hưng Nguyễn Đã chấm: 80%80% cho phim Thị Trấn Smallville Phần 6
Tại sao khi xem The Adventure of Superman mình thấy bố mẹ Clark kent vẫn còn nhưng trong phần này thấy Johnathar kent lại bị chết rồi???
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?