Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=45638
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '45638',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9

Đánh giá phim Thị Trấn Smallville phần 2 của Ngọc Hân

08:00' 01/01
Ngọc Hân Đã chấm: 80%80% cho phim Thị Trấn Smallville phần 2
Nhớ cái đợt ngày xưa học lớp 5,mình bị sốt virus thế là có lần phải ra ngoài phòng khám để tiếp nước. Khi ấy mình vừa nằm vừa xem phim này, mặc dù tiếp xong rồi nhưng mà phim hay quá nên vẫn cố ở lại để xem nốt thì mới về được. Giờ xem lại thì thấy ký ức ngày xưa cứ ùa về. :))
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?