>Nguyễn Hợp
Review bởi
Nguyễn Hợp
Phim
The Vault
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim The Vault của Nguyễn Hợp

08:00' 01/01
Nguyễn Hợp Đã chấm: 80%80% cho phim The Vault
Phim này có hơi viễn vông một chút, ngân hàng bị ám, cốt truyện cũng khá ok
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?