>Bảo Khánh
Review bởi
Bảo Khánh
Phim
The Underdog
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim The Underdog của Bảo Khánh

08:00' 01/01
Bảo Khánh Đã chấm: 100%100% cho phim The Underdog
Damn, Go Go gophers, tôi thậm chí không nghĩ về họ trong nhiều thập kỷ. Rất chính trị sai. Nhưng buồn cười.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?