>Thu Tâm
Review bởi
Thu Tâm
Phim
The Star
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
63%63%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim The Star của Thu Tâm

08:00' 01/01
Thu Tâm Đã chấm: 100%100% cho phim The Star
Một bộ phim tuyệt vời, không nên bỏ qua
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?